Advies

U wenst een éénmalige doorlichting van uw bedrijf en dit door een onafhankelijk persoon. Wij bieden advies over vruchtbaarheid, uiergezondheid, rantsoen, transitie, melkproductie, jongveeopfok, huisvesting, en dierziekten.

Vruchtbaarheid
Analyse van uw resultaten en uw management zorgt ervoor dat de tussenkalftijd verbetert en dat er zo min mogelijk variatie onder de dieren zit.

Uiergezondheid
We gaan op zoek naar de oorzaak van te veel klinische mastitis, een te hoog tankcelgetal en/of een verhoogd coli/kiemgetal. Praktisch advies zorgt ervoor dat de melkkwaliteit op uw bedrijf verbetert. Daarnaast wint u tijd en is er een verminderd gebruik van antibiotica op uw bedrijf.

Rantsoen
Onafhankelijk berekenen van het rantsoen voor de lacterende, droogstaande dieren en het jongvee.  

Transitie
Een vlottere start van de lactatie kunt u bereiken door een grondige evaluatie van uw droogstands-en transitiemanagement.

Melkproductie
Wij analyseren uw productiegegevens (MCC, MPR, eigen softwareprogramma) en geven onafhankelijk advies om een hogere melkproductie te bekomen met behoud van de gezondheid van uw dieren.

Jongveeopfok
Vaarzen laten afkalven op 22-23 maanden ? Via een totaalaanpak streven wij hiernaar. 

Huisvesting
Wij geven onafhankelijk stallenbouw advies met oog voor arbeidsgemak en diergezondheid.

Dierziekten
Wij stellen een specifiek plan van aanpak op voor uw bedrijf voor verschillende dierziekten (bv. paratuberculose, Neospora, klauwproblemen, leverbot, kalverdiarree, mastitis,...). Preventief werken zorgt voor arbeidsvreugde en minder antibiotica. 
 

Deel dit met vrienden


Pieter Passchyn - Gert Langendries - Barbara Lambrecht
Groenhovestraat 10
8820 Torhout
050 670 352 - 0477 94 74 10