Hoe uw bedrijf optimaliseren in onzekere tijden?

Als melkveehouder heb je weinig invloed op de melkprijs. Echter bepaalt deze natuurlijk een groot stuk mee het inkomen van het bedrijf. In tijden waar met kleinere marges moet gewerkt worden, is extra aandacht vereist op de totale bedrijfsvoering. Hier worden enkele bruikbare tips meegegeven die gebaseerd zijn op een artikel geschreven door Tom Overton, werkzaam aan de Cornell University in de Verenigde Staten.

1. Het verlies van verse koeien beperken.

Verse koeien beginnen net geld op te brengen op uw bedrijf, maar zijn tegelijk ook een kwetsbare groep die gevoelig is voor heel wat problemen. De zogenaamde transitieproblemen kunnen beperkt worden door een correct rantsoen en een goede implementatie er van. Maar ook heel wat niet-nutritionele factoren spelen een rol zoals overbezetting, hittestress tijdens de droogstand en veel groepswisselingen voor en na het kalven.

2. Het management van pasgeboren kalveren optimaliseren.

Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk om het aantal doodgeboren kalveren beperken. Dit kan door koeien niet te verhuizen 2-5 dagen voor kalven en koeien enkel vlak voor het kalven naar de kalfbox te brengen. Goed opvolgen van koeien einde dracht is dus essentieel.
Daarnaast is ook een goed biestbeleid essentieel om de verse kalveren een goede start te geven.

3. De koeien met een (te) lage productie identificeren.

Deze koeien worden ofwel afgevoerd, vervangen of (vervroegd) drooggezet. In stallen met een zware overbezetting zal afvoer zonder vervanging vaak niet leiden tot een verminderde totale melkproductie doordat de overgebleven koeien beter gaan presteren.

4. De melkroutine en mogelijkheden om kwaliteitspremies te behalen bekijken.

Bij een goede melkroutine vormt de ’60-seconden regel’ de basis. Door 60 seconden tussen te laten tussen de voorbehandeling en het melken van de koe, komt de melkstroom opgang. Op die manier wordt de koe sneller leeggemolken met minder risico op beschadiging van het slotgat en mastitis.
Om kwaliteitspremies te behalen, loont het de moeite om bijvoorbeeld eens het individueel celgetal van de koeien te bekijken.

5. Het gebruik van additieven optimaliseren.

Het is verleidelijk om te stoppen met nuttige (duurdere) additieven, maar evalueer steeds welke additieven opbrengen en welke niet. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het voersaldo.

6. De aanwezige bedrijfsprotocollen kritisch bekijken en indien nodig bijsturen.

Op uw bedrijf zijn waarschijnlijk in de loop van de jaren een aantal protocollen ontwikkeld, die regelmatig terugkerende taken vlotter laten verlopen. Het loont de moeite om even te bekijken of deze protocollen steeds correct worden uitgevoerd en of deze nog steeds zorgen voor een optimale uitvoering van de taak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van voetbaden.

7. De kosten van de jongveeopfok beperken, zonder in te boeten op kwaliteit.

Vooral het opfokken van meer jongvee dan nodig en langere opfok brengen heel wat verdoken kosten met zich mee. Een afkalfleeftijd van 26 maanden in plaats van 24 maanden zorgt voor meer voederkosten, arbeid, mest en minder efficiënte benutting van de huisvesting.

8. Het vruchtbaarheidsprogramma optimaal benutten.

Een goede vruchtbaarheid leidt tot een kortere tussenkalftijd en dus tot meer koeien in toplactatie. Kort op de bal spelen door bijvoorbeeld de koeien reeds in de vrijwillige wachtperiode te controleren op witvuilen zorgt er voor dat ze daarna vlot geïnsemineerd kunnen worden.

9. De ruwvoederanalyses en het voedermanagement nader bekijken.

Naast het voorzien van kwalitatieve ruwvoeders zijn er enkele eenvoudige aanpassingen die de opname van de koeien verder kunnen stimuleren. Het tijdig aanschuiven van het voeder zodat er steeds voeder beschikbaar is ook voor de koeien lager in rang. Ook tweemaal per dag voederen in de zomer zodat het rantsoen steeds fris blijft, zorgt dat de koeien blijven eten. 

Deel dit met vrienden


Pieter Passchyn - Gert Langendries - Barbara Lambrecht
Groenhovestraat 10
8820 Torhout
050 670 352 - 0477 94 74 10