VETWERK als nieuwe begeleidingstool

VETWERK is ontstaan uit de behoefte van een aantal gedreven dierenartsen, die een tool misten om bedrijfsprocessen op een melkveebedrijf te monitoren en een tool voor verdieping van de bedrijfsbegeleiding. Milk@vice is hier van bij het begin al bij betrokken. DE TOEKOMST IN VETERINAIRE BEDRIJFSBEGELEIDING

 

Vetwerk is een softwaresysteem dat de rundveedierenarts in staat stelt om op efficiënte wijze melkveehouders te begeleiden en te adviseren. Voor de veehouder betekent dit dat zijn dierenarts continu uitstekend op de hoogte is, optimale werklijsten produceert, nog beter kan adviseren en nog effectiever kan werken.
 

ELKE KOE IN BEELD

Met als doel dat ze gezond blijft, optimaal produceert en drachtig kan worden.

De bedrijfsdierenarts stelt Vetwerk volledig op maat in naar wens van de veehouder. Vetwerk maakt automatisch werklijsten waarop elke koe staat die gecontroleerd moet worden. Tijdens de controles beoordeelt de dierenarts of de koe gezond is en – zeker ook – of ze gezond blijft. Vetwerk heeft elke koe in beeld en laat het dier pas los zodra zeker is dat ze vruchtbaar en gezond is. Zodra het nodig lijkt komt de koe weer op de werklijst. Door de data van de individuele koeien te analyseren, ontstaat er een goed beeld van de veestapel.
 

CONTINU DE CIJFERS BESCHIKBAAR

Zodat de bedrijfsdierenarts altijd op de hoogte is van de actuele situatie wat betreft gezondheid, vruchtbaarheid en productie.

Vetwerk richt op de website voor elk bedrijf een cockpit en dashboard in. Het dashboard toont de operationele kengetallen die de dierenarts in ieder geval wil weten voor elk bedrijfsbezoek.  De cockpit presenteert per managementgebied de overzichten, de diepere analyses en zo’n beetje alle diergegevens. In de cockpit kan de dierenarts ook jaaroverzichten en jaaranalyses maken.  De melkveehouder heeft toegang tot de website en al zijn gegevens die daar staan. Vetwerk respecteert  alle privacyrichtlijnen.

Bekijk hier het filimpje:

 

EFFECTIEF EN EFFICIËNT

Want Vetwerk haalt de gegevens automatisch binnen, produceert doordachte werklijsten en overzichten, en vermindert de administratieve rompslomp.
 

Met Vetwerk heeft de dierenarts een instrument om de bedrijfsbegeleiding te  verbeteren en te verdiepen. De veehouder ontvangt meer waardevolle hulp, informatie en advies. Direct na elk bedrijfsbezoek maakt Vetwerk een bezoekrapport, met een overzicht van de bevindingen, scores en behandelde dieren. Vetwerk koppelt met het managementsysteem van de melkveehouder, maar vervangt dit niet. Vetwerk is een instrument voor de dierenarts,  het bedrijfsmanagementsysteem is voor de veehouder. De veehouder blijft eigenaar van zijn data. Ze worden automatisch binnengehaald en waar mogelijk automatisch ingevoerd, mits de veehouder toestemming geeft.

 

Abonnementen op Vetwerk lopen via de dierenarts. In samenspraak met de veehouder maakt de dierenarts alle instellingen in Vetwerk voor zijn bedrijf op maat. Het melkveebedrijf sluit een contract af met Vetwerk, waarin toestemming wordt verleend om data te gebruiken en – desgewenst door de veehouder – te exporteren. Bij de opstart wordt de veehouder gevraagd een applicatie te installeren aan de hand waarvan Vetwerk met zijn bedrijfsmanagementsysteem kan koppelen.


 

Deel dit met vrienden


Pieter Passchyn - Gert Langendries - Barbara Lambrecht
Groenhovestraat 10
8820 Torhout
050 670 352 - 0477 94 74 10