Healthy cows, healthy milk, healthy farmers!         (Interview verschenen in Dierenartsenwereld)

We gingen op bezoek bij Milk@vice, een adviesbureau gevestigd in Torhout en gespecialiseerd in de gezondheid van melkvee. We ontmoetten er manager Pieter Passchyn, die ons vertelde over zijn passie voor moderne melkveehouderij.

We gingen op bezoek bij Milk@vice, een adviesbureau gevestigd in Torhout en gespecialiseerd in de gezondheid van melkvee. We ontmoetten er manager Pieter Passchyn, die ons vertelde over zijn passie voor moderne melkveehouderij.

 

Pieter, wie ben jij en wat is je achtergrond?

Ik ben dierenarts en afgestudeerd aan de faculteit Gent in 2001, optie ‘herkauwers’. Meteen na mijn studie ben ik in de praktijk gestapt, waar ik me al voornamelijk richtte op het begeleiden van melkveebedrijven. Ik begon mijn doctoraat in 2007 bij de vakgroep verloskunde, voortplanting en bedrijfsdiergeneeskunde. Mijn thesis handelt over uiergezondheidsmanagement bij melkvee en ik behaalde mijn doctoraat in 2016. In juni 2010 ben ik uit de traditionele praktijk gestapt om Milk@vice op te richten en me volledig te kunnen toeleggen op begeleiding en advisering van melkveebedrijven.

 

Kan je ons meer vertellen over de activiteiten van Milk@vice?

We geven onafhankelijk advies aan melk- veehouders die professioneel willen werken, dat wil zeggen niet alleen meer, maar ook beter produceren. En om dit te bereiken, richten we ons op de optimale gezondheid van koeien. Onze missie - «Healthy cows, healthy milk, healthy farmers» - vat perfect samen waarom Milk@vice bestaat: we streven naar gezonde, vruchtbare koeien, die gezonde, hoogwaardige melk produceren. Het is de basis van een financieel gezond bedrijf dat klaar is om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Dit alles dankzij constante verbetering op basis van een toepassing van nieuwe kennis op het gebied van diergezondheid in het algemeen en het beheer van de melkveestapel in het bijzonder.

Onze activiteit beperkt zich tot consultancy en opvolging. Wij verkopen geen medicatie. Milk@vice bezit overigens geen geneesmiddelendepot.

 

Je zegt “wij”, je werkt dus niet alleen?

Inderdaad, we werken momenteel met drie dierenartsen: Gert Langendries, Barbara Lambrecht en ikzelf. Gert sloot zich bij me aan in 2014. Hij studeerde in 2005 af aan de faculteit Gent, optie ‘herkauwers’. Onmiddellijk na zijn afstuderen heeft hij een jaar gewerkt in een bestaande landelijke praktijk in Waasten. Daarna ontmoette ik hem in DAP De Toren in Torhout, waar hij een speciale interesse ontwikkelde in de melkveebegeleiding. In 2010 begon hij zijn eigen praktijk in Nieuw kapelle, waar hij zich naast zijn samenwerking met Milk@vice blijft richten op de zuivelsector.

Barbara is dit jaar bij ons gekomen. In 2013 behaalde ze haar masterdiploma in biowetenschappen en in 2018 studeerde ze af als dierenarts, optie ‘herkauwers’. Ze heeft verschillende stages in de Verenigde Staten achter de rug, zowel op het gebied van veehouderij als op het gebied van rundveediergeneeskunde.

 

Hoe zijn de activiteiten van Milk@vice gestructureerd?

Onze diensten kan je onderverdelen in drie categorieën: advies, opvolging en opleiding. Onze adviesactiviteiten omvatten vrucht- baarheid, uiergezondheid, rantsoen, transitie, melkproductie, opfok van jongvee, huisvesting en dierziekten. Dit advies kan eenmalig, gericht of in het kader van een bedrijfsopvolging worden uitgevoerd. Fokkers, hun dierenarts of bedrijven die actief zijn in de melkveehouderij doen ook regelmatig een beroep op ons voor een second opinion over een probleem in het bedrijf. Maar in de meeste gevallen werken we met een vervolgcontract op basis van drie soorten maandelijkse forfaitaire abonnementen, elk met een vast aantal prestaties en bezoeken per jaar. Het voordeel van dergelijk systeem is dat we altijd een zicht hebben op de situatie in het bedrijf en dat de boer vanaf het begin weet waar hij staat en waaraan hij zich kan verwachten.

Ten slotte bieden we ook permanente vorming en geven we presentaties voor fokkers, dierenartsen en melkveebedrijven. We sturen ook maandelijkse e-nieuwsbrieven met de nieuwste informatie over diergezondheid, voeding en melkproductie.

Om te eindigen: hebben jullie nog andere projecten en zo ja, welke zijn dat?
 

Ja, we lanceren het softwareproject VETWERK. Het is ontstaan uit de behoefte van een groep gemotiveerde dierenartsen, die niet over een toereikend hulpmiddel beschikten om enerzijds de processen op de melkveebedrijven te volgen en anderzijds om de opvolging van de bedrijven te verbeteren. Milk@vice is sinds de lancering bij dit project betrokken. Een verklarende video is beschikbaar op onze website. Elke dag wordt veel informatie gegenereerd op een melkveebedrijf, data die dierenartsen kunnen gebruiken om de melkveehouders te adviseren. Tot nog toe was deze informatie niet erg toegankelijk of zelfs helemaal niet beschikbaar voor de dierenarts. Bovendien worden productiegegevens en gezondheidsgegevens door verschillende kanalen gegenereerd en niet in één systeem verzameld.

VETWERK maakt een koppeling met het managementprogramma van de veehouder en ontvangt de melkproductiegegevens van de melkfabriek. Deze informatie wordt automatisch ingelezen, waardoor de dierenarts altijd op de hoogte is van de actuele situatie op het melkveebedrijf. Uit die informatie genereert VETWERK onder andere werklijsten. Een bedrijfsbezoek kan snel, makkelijk en overzichtelijk voorbereid worden, door zowel de veehouder als de dierenarts. Doordat de informatie voor het bedrijfsbezoek beschikbaar is, kan de tijd efficiënter ingedeeld worden en kan het passende materiaal worden voorbereid. VETWERK streeft naar een minimum aan administratie. Door middel van de VETWERK-app is relevante informatie in de stal beschikbaar en kunnen gegevens als dracht digitaal ingevoerd worden. Aan het einde van het bedrijfsbezoek ontvangt de veehouder automatisch een bezoekrapport aan de hand waarvan de veehouder in samenwerking met zijn dierenarts actie kan ondernemen. Naast het bezoekrapport toont VETWERK een scorebord met overzichten van de gezondheids- en productieresultaten. Het systeem kan flexibel aangepast worden aan de behoefte van veehouder en dierenarts. Of een bedrijf nu intensief of minder intensief wordt begeleid; VETWERK centraliseert alle relevante informatie overzichtelijk op één plaats.

Deel dit met vrienden


Pieter Passchyn - Gert Langendries - Barbara Lambrecht
Groenhovestraat 10
8820 Torhout
050 670 352 - 0477 94 74 10